UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR VIII/32/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Z DNIA 20 LUTY 2015 ROKU w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim „Góra Zamkowa, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej”

UCHWAŁA NR VII/24/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Z DNIA 20 LUTY 2015 ROKU
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim „Góra Zamkowa, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej”