UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Z DNIA 20 LUTY 2015 ROKU w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim „Góra Zamkowa, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej”

UCHWAŁA NR VII/24/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
Z DNIA 20 LUTY 2015 ROKU
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Parku Kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim „Góra Zamkowa, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej”

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów.

UCHWAŁA NR VI/21/2015
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie poparcia dla umieszczenia w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów.