I N FORMA C J A Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia 2 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.