HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM O DYŻURACH DLA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA WÓJTA

HARMONOGRAM DYŻURÓW  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM O DYŻURACH

DLA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
ORAZ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA WÓJTA

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Pok. Nr 13 (I piętro) tel. 74 8162-032

 

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżury w następujących terminach:

 

13.09.2018 r.  od godz.  8:30 do godz. 12:30

14.09.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00

15.09.2018 r. od godz. 16:00 do godz. 20:00

17.09.2018 r. od godz. 08:00 do godz. 24:00

 

18.09.2018 r. od godz. 13:30 do godz. 15:30

19.09.2018 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00

20.09.2018 r. od godz. 13:00 do godz. 15:30

21.09.2018 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00

24.09.2018 r. od godz. 14:00 do godz. 16:00

25.09.2018 r. od godz. 13:30 do godz. 15:30

26.09.2018 r. od godz. 08:00 do godz. 24:00

 

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Kamieńcu Ząbkowickim

Agnieszka Rogowska-Koprzak

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieńcu Ząbkowickim w wyborach do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.