OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510149813-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: 1. Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.] 2. Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU WYKONAWCY

Nazwa postępowania: Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (czeska nazwa projektuTuristická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí.)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510149813-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Kamieniec Ząbkowicki: 1. Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.] 2. Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Usługi zarządzania projektem pn. ” Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”

Zawiadomienie o wyborze oferty

1. „Remont rowów melioracyjnych w Starczowie nr dz. 562, 520, 518, 513, 379, 374, 367, 370 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]”
2. „Przebudowa drogi Starczów nr dz. 514, km 0+000 – 0+184 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r.]”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.:
„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”