ZAWIADOMIENIE

Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.