ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni

Komunikat nr 1

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 20 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Treść wniosku:

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

Kamieniec Ząbkowicki ul. Szkolna 10:

„Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

Numer ogłoszenia: 131397 – 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kamieniec Ząbkowicki , ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,

woj. dolnośląskie, tel. 074 8162010, faks 074 8173361.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamieniec-zabkowicki.iap.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Projekt i wykonanie wystawy stałej Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

biblioteka-kamieniec.pl

Kamieniec Ząbkowicki: Projekt i wykonanie wystawy stałej Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji
Numer ogłoszenia: 101361 – 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.