KOMUNIKAT NR1 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: „Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony

Komunikat nr 2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

„Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony