Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Mauzoleum oraz wyposażenie: wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Pałacu

Pytanie nr 1

Dot. Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Dot. Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia, Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca pałacu, Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu, Wyznaczenie oświetlenie i oznakowanie atrakcji trasy edukacyjno- turystycznej Parkiem Kulturowym w ramach projektu: pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego Marianny Orańskiej- nowe oferty kulturalne i edukacyjne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.