Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa docelowego przyłącza energetycznego dla zasilania zespołu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach zadania budżetowego ”Odbudowa obiektu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim

WEZWANIA

Dotyczy: Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej