KOMUNIKAT nr 2

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 21 lipca 2016 roku

KOMUNIKAT nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: „Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni