WEZWANIA

Dotyczy: Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej

KOMUNIKAT NR 2

Dotyczy: Centrum Edukacji Kulturalnej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa

KOMUNIKAT NR 1

Dotyczy : Centrum Edukacji Kulturalnej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne w ramach projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Budowa docelowego przyłącza energetycznego dla zasilania zespołu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w ramach zadania budżetowego ”Odbudowa obiektu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.