Projekt i wykonanie wystawy stałej Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

biblioteka-kamieniec.pl

Kamieniec Ząbkowicki: Projekt i wykonanie wystawy stałej Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim – historyczny spacer po wnętrzach arystokratycznej rezydencji
Numer ogłoszenia: 101361 – 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

KOMUNIKAT NR1 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR1

DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ:

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowa 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim” – przetarg nieograniczony

KOMUNIKAT NR2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: „Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony

Komunikat nr 2 DO OGŁOSZENIA W SPRAWIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

„Nasadzanie roślin – uzupełnienie istniejącego składu gatunkowego roślin o egzemplarze, które zanikły, a które występują w opracowaniu ewidencyjnym lub są widoczne na materiałach ikonograficznych w ramach przedsięwzięcia : „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim”– przetarg nieograniczony