INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

„Świadczenie usługi prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim od 01.12.2016 roku – do 31.12.2019 roku”.

KOMUNIKAT NR 1

DO OGŁOSZENIA: „Świadczenie usługi prowadzenia i obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim od 01.12.2016 roku – do 31.12.2019 roku”.