OGŁOSZENIE Z OTWARCIA OFERT

Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń”

ZAWIADOMIENIE

Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”