PYTANIA I ODPOWIEDZI

„Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POGRZEBOWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO przy ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim, dz. nr 657/5.

Długoterminowy kredyt w wysokości do 4 915 750,56 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

03/10/2018 S190 – – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Polska-Kamieniec Ząbkowicki: Usługi udzielania kredytu

2018/S 190-429718

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kamieniec Ząbkowicki
8871635266
ul. Ząbkowicka 26
Kamieniec Ząbkowicki
57-230
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rozumek
Tel.: +48 748162023
E-mail: przetargi@kamienieczabkowicki.eu
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kamienieczabkowicki.eu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Dot.: Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego