Otwarcie ofert: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

Kamieniec Ząbkowicki  06.04.2018r.

 

 

…………………………………………………………

(pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy:        2/11/RBGP/PN-R/2018

Nazwa zadania:                Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu.

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000,00 brutto.

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT  ZŁOŻONYCH  W  TERMINIE

Nr oferty Firma (nazwa), nazwisko oraz adres oferenta Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji (dodatkowej) Dostępność kierownika budowy Warunki płatności
1. Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki sp. jawna, 51-426 Wrocław, ul. Chłopska 30-32 Brutto: 1278152,04 zł.

VAT: 239004,04 zł.

Netto: 1039148,00 zł.

14.09.2018r. 24 miesiące Wariant 1 Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po zakończeniu realizacji zadania i bezusterkowym odbiorze

 

 

Otwarcie ofert: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu – kontynuacja.

Kamieniec Ząbkowicki  06.04.2018r.

 

 

…………………………………………………………

(pieczęć Zamawiającego)

 

Oznaczenie sprawy:        2/9/RBGP/PN-R/2018

Nazwa zadania:                Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu  – kontynuacja.

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 700 000,00 brutto.

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  OFERT  ZŁOŻONYCH  W  TERMINIE

Nr oferty Firma (nazwa), nazwisko oraz adres oferenta Cena oferty Termin wykonania Okres gwarancji (dodatkowej) Dostępność kierownika budowy Warunki płatności
1. Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR Witkowski i Woroniecki sp. jawna, 51-426 Wrocław, ul. Chłopska 30-32 Brutto: 1695862,50 zł.

VAT: 317112,50 zł.

Netto: 1378750,00 zł.

14.09.2018r. 24 miesiące Wariant 1 Wynagrodzenie ryczałtowe płatne po zakończeniu realizacji zadania i bezusterkowym odbiorze

 

KOMUNIKAT NR 1

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne części wschodniej dachu pałacu – kontynuacja

KOMUNIKAT NR 1

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne odtworzenia konstrukcji sklepień reprezentacyjnej sali jadalni (bez wystroju) części wschodniej pałacu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU

Dot.: Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Utworzenie turystycznych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie parku w ramach zadania pn. Udostępnienie ścieżek w Parku Kulturalnym w Kamieńcu Ząbkowickim w projekcie pn. „Ścieżki w Parku Kulturowym w Kamieńcu Ząbkowickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego