Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Fizyczna ochrona mienia powierzonego przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki
mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu
Pałacowo- Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Odbudowa drogi Starczów nr dz.376 kilometraż 0,000-0,120 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Odbudowa drogi Starczów nr dz. 376 kilometraż 0,000-0,120 [Intensywne opady deszczu sierpień 2015r.]”

KOMUNIKAT NR 1

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej gminnej ul. Lipowej w Kamieńcu Ząbkowickim dz. nr 746 od km 0+000 do km 0+254

Wynik zapytania ofertowego Remont pomieszczeń USC i Referatu Organizacyjnego w budynku administracyjnym UG Kamieniec Ząbkowicki

Kamieniec Ząbkowicki 2017-04-10

 

Nr sprawy 2-PR.2-WB.17

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 (dot. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż w wyniku zapytanie ofertowego z dnia 18 stycznia 2017 r. na realizację zadania pod nazwą:

Remont pomieszczeń USC i Referatu Organizacyjnego w budynku administracyjnym UG Kamieniec Ząbkowicki

wybrana została oferta złożona przez firmę:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

  1. 3 maja 31, 58-260 Bielawa

za cenę 61.148,04 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: Cena najkorzystniejsza.

Dziękujemy pozostałym firmom za udział w przedmiotowym postępowaniu.