ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o cenę jednego obiadu dla dzieci z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, uczęszczających do szkół na terenie gminy, w ramach wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fizyczna ochrona mienia powierzonego przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu Pałacowo- Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa