Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fizyczna ochrona mienia powierzonego przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki mieszczącego się w obiekcie Zespołu Pałacowego oraz budynków Zespołu Pałacowo- Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY do zadania pod nazwą „Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy”

Kamieniec Ząbkowicki 2016-10-31

 

Nr sprawy 5-PR.3-WB.16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 (dot. zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, iż w wyniku zapytanie ofertowego z dnia 19 października 2016 r. na realizację zadania pod nazwą:

Zakup głównego serwera do Urzędu Gminy

Wybrana została oferta złożona przez firmę:

PPHU SBS Adam Palus,

  1. Batalionów Chłopskich 11, 58-200 Dzierżoniów

za cenę

34.980,00 zł brutto

Dziękujemy pozostałym firmom za udział w przedmiotowym postępowaniu

KOMUNIKAT nr 1 dotyczący zapytania ofertowego ” Zakupu głównego serwera do Urzędu Gminy”

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 24 października 2016 roku

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT nr 1

 

Dotyczy: zapytania ofertowego ” Zakupu głównego serwera do Urzędu Gminy”

 

 

  • Zamawiający wskazuje konkretne rozwiązania konkretnych producentów (X10DRI,  C612 PCH, Kontroler RAID Avago MegaRAID 9361-8i SAS3 8x wew. Moduł Cache Vault dla Avago 9361) charakterystyczne dla rozwiązań firmy ACTION – serwerów Actina. Wskazanie konkretnych rozwiązań ogranicza konkurencję. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia serwera z komponentami alternatywnymi o parametrach nie gorszych niż podane przez Zamawiającego

Odp.: Zamawiający dopuszcza stosowanie komponentów alternatywnych o parametrach nie gorszych niż podane w specyfikacji technicznej serwera.