KOMUNIKAT nr 1 Dotyczący: zapytania ofertowego „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu”.

 

KOMUNIKAT nr 1

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu„.

 

 

 

1) Prosimy o podanie średnicy słupka ogrodzeniowego wraz z ścianką (grubość ścianki)

Odp: Średnica słupka fi 48 mm, dł. 200 cm, malowany proszkowo w kolorze zielonym, grubość ścianki nie mniej niż 2,2 mm.

 

2) Prosimy o podanie średnicy drutu przed i po powleczeniu

Odp: Średnica rdzenia siatki ogrodzeniowej 2,2 mm, średnica z powłoką PVC 3,4 mm, kolor zielony.

 

3) Prosimy podać średnicę drutu naciągowego

Odp: Średnica rdzenia drutu naciągowego 2,4 mm, średnica z powłoką PVC 3,5 mm.

 

4) Czy brama ma być przesuwna czy dwuskrzydłowa

Odp: Brama dwuskrzydłowa, prosta.

 

5) Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego bramy i furtki

Odp: Brama i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym.

 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t. j. z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych.

Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
Przedmiot zamówienia:

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu”.

polegające na Wykonaniu ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Mrokocin.

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim „

Zakup rozdrabniacza do gałęzi oraz wozu asenizacyjnego jednoosiowego o pojemności ok. 4000 l wraz z kompletem węży do podlewania w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim ”

w załączeniu