WYNIKI NABORU II ETAP

             Kamieniec Ząbkowicki, dnia  04.08.2016 r.

RGG.341.1.2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn. : Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 160 i 239 obręb Pomianów Górny na długości 680 mb.

Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje,  że w wyniku przeprowadzonego  postępowania  wybrano ofertę  PPU HYDRO-BUD, 57-530 Międzylesie Goworów 91 na wykonanie ww. zadania za kwotę (brutto) 19 680, 00,00 zł, (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł).

KOMUNIKAT nr 1 Dotyczący: zapytania ofertowego „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu”.

 

KOMUNIKAT nr 1

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mrokociniu„.

 

 

 

1) Prosimy o podanie średnicy słupka ogrodzeniowego wraz z ścianką (grubość ścianki)

Odp: Średnica słupka fi 48 mm, dł. 200 cm, malowany proszkowo w kolorze zielonym, grubość ścianki nie mniej niż 2,2 mm.

 

2) Prosimy o podanie średnicy drutu przed i po powleczeniu

Odp: Średnica rdzenia siatki ogrodzeniowej 2,2 mm, średnica z powłoką PVC 3,4 mm, kolor zielony.

 

3) Prosimy podać średnicę drutu naciągowego

Odp: Średnica rdzenia drutu naciągowego 2,4 mm, średnica z powłoką PVC 3,5 mm.

 

4) Czy brama ma być przesuwna czy dwuskrzydłowa

Odp: Brama dwuskrzydłowa, prosta.

 

5) Prosimy o podanie zabezpieczenia antykorozyjnego bramy i furtki

Odp: Brama i furtka malowane proszkowo w kolorze zielonym.