ZAWIADOMIENIE

Odbudowa drogi Starczów nr dz.369 kilometraż 0,000-0,100 [intensywne opady deszczu sierpień 2015r].

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:

– odbudowa obiektu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum, zlokalizowanego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim,

– wykonanie robót budowlanych na odtworzenie balustrady tarasu widokowego Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa ,

– wykonanie robót budowlanych rekonstrukcji stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim ,
– odbudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w zakresie części oświetlenia objętego Decyzja Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 335/2013 z dnia 13.09.2013r.,

Pytanie dotyczące postępowania- zapytania ofertowego pn:

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:

– odbudowa obiektu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum, zlokalizowanego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim,

– wykonanie robót budowlanych na odtworzenie balustrady tarasu widokowego Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa ,

– wykonanie robót budowlanych rekonstrukcji stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim ,
– odbudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w zakresie części oświetlenia objętego Decyzja Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 335/2013 z dnia 13.09.2013r.,