OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:

– odbudowa obiektu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum, zlokalizowanego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim,

– wykonanie robót budowlanych na odtworzenie balustrady tarasu widokowego Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa ,

– wykonanie robót budowlanych rekonstrukcji stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim ,
– odbudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w zakresie części oświetlenia objętego Decyzja Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 335/2013 z dnia 13.09.2013r.,

Pytanie dotyczące postępowania- zapytania ofertowego pn:

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami:

– odbudowa obiektu Pałacowo-Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie Mauzoleum, zlokalizowanego w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim,

– wykonanie robót budowlanych na odtworzenie balustrady tarasu widokowego Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa ,

– wykonanie robót budowlanych rekonstrukcji stolarki okiennej parteru dziedzińca Pałacu – Zamku w Kamieńcu Ząbkowickim ,
– odbudowa Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa w zakresie części oświetlenia objętego Decyzja Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 335/2013 z dnia 13.09.2013r.,

REZYGNACJA Z WYKONANIA ZADANIA

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego szczegółowego, działki: nr 319 i 323 obręb Sosnowa na długości 1228 mb.