PYTANIA

Dotyczy:”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

„Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń” – w ramach zadania wchodzi wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.

Zawiadomienie o wyborze oferty na  „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.

 

w załączeniu

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AKTUALIZACJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zawiadomienie o wyborze oferty – umorzenie postępowania

„Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w ramach inwestycji zostanie wykonany ciąg pieszy.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Odbudowa drogi Starczów nr dz.369 kilometraż 0,000-0,100 [intensywne opady deszczu sierpień 2015r.