OGŁOSZENIE Z WYBORU OFERTY

Zakup: zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną, wyważarki do drzwi, 2 szt. defibrylatorów, w odrębnym postępowaniu.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Uzbrojenie działek przy ul. Fiołkowej w Kamieńcu Ząbkowickim” – w ramach zadania wchodzi wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna i deszczowa)