Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 maja 2019 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”