ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr 120/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie p.n.:
„Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku domu pogrzebowego, położonego na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim działka nr 657/5 w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku”.