ZARZĄDZENIE Nr 285/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2017r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28.08.2017 roku do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II oraz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 146/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24 maja 2017 roku, obowiązującego na rok szkolny 2017/2018.