Zarządzenie nr 39 /2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji odbiorów częściowych i końcowych usług na zadania pn. :
– Wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej: wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne
Mauzoleum oraz wyposażenie: wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej :
wyposażenie ekspozycyjne oraz edukacyjne Pałacu.
– Opracowanie aplikacji mobilnej do oprowadzania po trasie edukacyjno- turystycznej

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót na zadania pn. :
– Rewitalizacja obiektu mauzoleum wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
– Rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca pałacu,
– Rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego pałacu,
– Wyznaczenie oświetlenie trasy edukacyjno- turystycznej Parkiem Kulturowym