Zarządzenie Nr 311/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizowanej inwestycji p.n.:
„Przebudowa dachu sali sportowej Kamieniec Ząbkowicki II Szkoła Podstawowa nr 2 dz. nr 225 [ Intensywne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr sierpień 2015 r.]”.
– realizowanej w oparciu o umowę nr: 5/1-PR/PN/R/16 z dnia 05.07.2016 r.
Dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych, wyżej wymienionych robót, zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 305/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 września 2016r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących inwestycji p.n.:
Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu – ul. Zamkowej 5, 5a, nr ew. gr. 700/1 w Kamieńcu Ząbkowickim”.
– realizowanej w oparciu o umowę nr : 4/2-BGP/PN-R/2016 z dnia 27.06.2016r. dla przeprowadzenia odbioru robót wykonanych j. w. zarządzam co następuje: