INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Rozbudowa i Przebudowa istniejącego budynku domu pogrzebowego , położonego na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim działka nr 657/5 w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z przebudową zlokalizowanego na terenie cmentarza budynku”