,,OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego z dnia 11 czerwca 2019 roku’’

traci ważność. Nowe obwieszczenie z przedłużonym terminem składania wniosków w dniu 2 lipca 2019 roku.


Metryczka:

Wytworzył: Anna Podgórna
Data wytworzenia: 26.06.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 27.06.2019