Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 302/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r.

Projekt uchwały  udostępniony był od 22.09.2016 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki –http://bip.kamienieczabkowicki.eu/
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki        Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

Załączniki:

konsultacje zakończone

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 14.10.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 14.10.2016


Poprzednie wersje: