Kamieniec Ząbkowicki ,dnia 10.08.2017 r.

INFORMACJA

O WYNIKACH  ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej na  zadanie pod nazwą „Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu).”

 

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego Konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki prozdrowotnej w roku 2017 na zadanie pod nazwą:

„Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie, które obejmują mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wieku powyżej 65 roku życia (na dzień ogłoszenia konkursu)”.

wpłynęła jedna oferta, złożona przez:

– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniec Ząbkowicki ul. Nauczycielska 2, na wartość brutto przedmiotu zamówienia 19 500,00 zł

 

Komisja Konkursowa jednogłośnie przyznała środki finansowe w kwocie 19 500,00 zł na realizację w/w świadczeń zdrowotnych dla  Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniec Ząbkowicki ul. Nauczycielska 2.

Załączniki:

informacja o rozstrzygnięciu

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 10.08.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 16.08.2017


Poprzednie wersje: