Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym i o podatku leśnym, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

Główne zmiany to:

  1. Nie będą doręczane decyzje wymiarowe i nie będzie pobierany podatek w przypadku w którym jego wysokość nie przekracza kwoty 6,10 zł (koszt podatku jest niższy od kosztów przesyłki poleconej);
  2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł, to podatek będzie płatny tylko w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach;
  1. Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko połączonej płatności podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego (dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a teraz będzie to jedna decyzja);
  2. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, (tym samym na wysokość podatku rolnego dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego).

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych dotyczą:

  1. rowów, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
  2. gruntów rolnych zabudowanych, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;
  3. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
  4. gruntów pod stawami niezarybionymi, gdzie 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
  5. gruntów, dla których nie można ustalić przelicznika, gdzie 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Od 01.01.2016 r. nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych


Metryczka:

Wytworzył: Karolina Wołoszczuk
Data wytworzenia: 27.01.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 27.01.2016


Poprzednie wersje: