Kamieniec Ząbkowicki  04.05.2018 r.

Numer postępowania: 4/1-RPR/PN/R/2018

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

Nazwa zadania:

„Przebudowa targowiska stałego  w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej”

  1. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.05.2018 roku, do godz. 10:30, do Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim wpłynęła jedna oferta firmy:

„ARKO” Handlowo Usługowa Arkadiusz Łuczak ul. Złotostocka 12,

57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

  1. Zamawiający na realizację przedmiotowego zadania przewidział kwotę 915 000,00 zł. brutto.
  1. Wielkości określone w ofercie:

Firmy „ARKO” Handlowo Usługowej Arkadiusz Łuczak ul. Złotostocka 12,    57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 

Cena: 

Brutto: 900 105,91 zł.

VAT:   168 312,49 zł.

Netto:   731 793,42 zł.

 

Termin wykonania zadania: 30.09.2018 rok.

 

Okres gwarancyjny:  36 miesięcy.

 

Warunki płatności: jednorazowy przelew po wykonaniu i odbiorze robót.

Załączniki:

Informacja z otwarcia Przebudowa targowiska Kamieniec Ząbkowick

Metryczka:

Wytworzył: Stanisław Twardowski
Data wytworzenia: 04.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 04.05.2018


Poprzednie wersje: