KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Finansów (FN), pok. nr 20, tel. 74 8162-032

 

Dokumenty do pobrania:

– wniosek o przyznanie karty dużej rodziny;

– formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu;

– oświadczenie nr 1;

– oświadczenie nr 2.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Załączniki:

1. kdr_formularz_zgloszeniowy
2. KDR_Formularz_zgody_na_wykorzystanie_numeru_telefonu
3. Oświadczenie o władzy rodzicielskiej
4. oswiadczenie_do_wniosku_o_wydanie_karty_duzej_rodziny_zalacznik_08-01-2015

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Koprzak-Rogowska
Data wytworzenia: 11.02.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 25.02.2016