Kamieniec Ząbkowicki, dnia 19.12.2017r.

WÓJT GMINY

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

o d w o ł u j e

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 366/3 o pow. 0,0900 ha, poz. rej. G. 5, AM-1, stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065392/8, wyznaczony na dzień 4 stycznia 2018 r.
 o godz. 1000 w siedzibie tut. Urzędu Gminy w pok. nr 13.

 Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność okazania prawnego przebiegu granic w/w nieruchomości.

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                    WÓJT GMINY

                                                                                    Kamieniec Ząbkowicki

                                                                                      mgr Marcin Czerniec


Metryczka:

Wytworzył: Marta Skrzypiec
Data wytworzenia: 19.12.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 20.12.2017


Poprzednie wersje: