OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 19 września 2018 roku

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.:

INFORMACJA Z ROZPATRZENIA OFERT

Całościowa obsługa cateringowa Pożegnanie lata z Marianną Orańską w Kamieńcu Ząbkowickim w dniu 22.09.2018 r.