Numer ogłoszenia:: 584866-N-2017 z dnia 2017-09-07r

Znak 5/15-BGP/PN-R/2017

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 22.09.2017 roku

 

Budowa docelowego przyłącza energetycznego dla zasilania zespołu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Zamkowa w ramach zadania budżetowego ”Odbudowa obiektu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

W dniu 22.09.2017  roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa docelowego przyłącza energetycznego dla zasilania zespołu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Zamkowa w ramach zadania budżetowego ”Odbudowa obiektu pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”.

 

W niniejszym postępowaniu złożono   1  ofertę.

  1. Powitania dokonał przewodniczący komisji.
  2. Przewodniczący poinformował że przed otwarciem ofert nie wpłynęło żadne oświadczenie.
  3. Sprawdzenie listy obecności członków Komisji Przetargowej ( zgodnie z załączona listą obecności)

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia: w roku 2017 – 100.000,00 zł a w terminie do 30 marca  2018r pozostałą kwotę wynikającą z

najkorzystniejszej oferty.

 

W dniu otwarcia ofert, tj. dnia 22.09..2017 roku, o godz. 10:30 nie stawił się oferent.

Wpłynęła oferta firmy :

OMEGA PLUS

Grzegorz Wolak

OŻARY 8 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Oferowana ceny brutto:  428.822,28 zł.

Okres gwarancji : 60 miesięcy.

Termin wykonania do 27 listopada 2017r.

Warunki płatności : oferent oświadczył że akceptuje przyjęte w projekcie umowy warunki

płatności.

  1. Wykonawcy wykluczeni : nie dotyczy
  2. Oferty odrzucone : nie dotyczy.

 

                                                                                                                                                   Sporządził.

                                                                                                                                       Sekretarz Komisji

                                                                                                                                         Marian Ziemczonek


Metryczka:

Wytworzył: Marian Ziemczonek
Data wytworzenia: 22.09.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.09.2017


Poprzednie wersje: