1. WYMIAR PODATKÓW OSOBOM PRAWNYM

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Finansów (FN), pok. nr 20, tel. 74 8162-032

Dokumenty do pobrania:

  1. a) deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami;
  2. b) deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami;
  3. c) deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami;

Nr konta, na które należy wnosić podatek od nieruchomości, rolny i leśny:

BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki: 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;
  2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym;
  3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym;
  4. INDYWIDULANA INTERPETACJAPRAWA PODATKOWEGO

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Finansów (FN), pok. nr 20, tel. 74 8162-032                                                          

Termin i sposób załatwienia sprawy

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

Opłaty

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Nr konta, na które należy wnieść opłatę:

BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki: 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Podstawa prawna
Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

  1. INDYWIDULANA INTERPETACJAPRAWA PODATKOWEGO

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Referat Finansów (FN), pok. nr 20, tel. 74 8162-032

                                                             

Termin i sposób załatwienia sprawy

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów, o których mowa w art. 139 § 4.

 

Opłaty

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Nr konta, na które należy wnieść opłatę:

BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki: 43 9533 1030 2005 0000 0114 0001

Podstawa prawna
Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy

Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

załącznik 10- deklaracja na podatek leśny
załącznik 11- dane o lesnych
załącznik 12- dane o zwolnieniach lesny
załącznik 2- deklaracja podatek od nieruchomości
załącznik 3-dane o nieruchomosciach
załącznik 4- dane o zwolnieniach od nieruchomości
załacznik 7- dane o rolnych
załącznik 6- deklaracja na podatek rolny
załącznik 8 - dane o zwolnieniach rolny rolny

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Koprzak-Rogowska
Data wytworzenia: 11.02.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 23.02.2016