Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

w zakresie kultury fizycznej i sportu

w Gminie Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016

 

 

 1. Konsultacje społeczne

Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/222/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 września 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 16.10.2015 r. do 23.10.2015 r.

 

Projekt uchwały  udostępniony  był od dnia 08.10.2015 r. w:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – www.bip.kamienieczabkowicki.eu,
 • na portalu gminnym – www.kamienieczabkowicki.eu,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki (ul. Ząbkowicka 26).

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, czy też opinia w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony został Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

 

 1. Ogłoszenie konkursu:

 

1) Ogłoszenie nr 1.PR.16 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 24.02.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury fizycznej          i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki, zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Termin składania ofert:

 

Oferty na zadania ogłoszone w konkursie należało złożyć do 21.03.2016 r., do godziny 0800  w sekretariacie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

 1. Zadania ogłoszone w konkursie:

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu            w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu       w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu                w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza.

poprzez

– popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w rajdach rowerowych i pieszych, o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych.

 

Zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy.

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu      w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska.

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu       w dyscyplinie judo.

poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

 1. Liczba złożonych ofert:

 

Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki,

 

Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary,

 

Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń,

 

Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń,

 

Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożył Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2,

 

Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA,

 

Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo, ofertę złożył Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors”.

 

 1. Ilość ofert ważnych:

 

Wszystkie oferty były ważne.

 

 1. Dofinansowanie w konkursie przyznano:

 

Na zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki – przyznano dotację w wysokości 84 000,00 zł,

 

Na zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Inter” Ożary – przyznano dotację w wysokości 18 000,00 zł,

 

Na zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Zespół Sportowy „Spartakus” Byczeń – przyznano dotację w wysokości 12 000,00 zł,

 

Na zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo sportowo-turystyczne i turystyka piesza, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS Byczeń przyznano – dotację w wysokości 8 000,00 zł,

 

Na zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy, ofertę złożył Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Uczniowski Klub Sportowy SP 2 – przyznano dotację w wysokości 6 500,00 zł,

 

Na zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska, ofertę złożyło Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA – przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł,

 

Na zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie judo, ofertę złożył Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” – przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł.

 

 1. Sposób rozliczenia się klubu:

 

1) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GLKS „Zamek” Kamieniec Ząbkowicki –

76 701,13 zł – umorzono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7 298,87 zł;

 

2) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „Inter” Ożary – 18 000,00

 

3) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS „Spartakus” Byczeń – 10.249,88 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 750,12 zł

 

4) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS KROSS8 000,00

 

5) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej UKS SP 2 – 6 500,00 zł

 

6) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KS ISKRA – 7 495,58 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4,42 zł;

 

7) Klub Sportowy „Barys Sarmat Warriors” – 3 997,69 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2,31 zł.

 

 1. Kontrola zadania:

 

Obserwatorami zadań byli: Pani Agnieszka Rogaczewska i Pan Stanisław Twardowski, którzy uczestniczyli w meczach, turniejach, rozgrywkach i rajdach.

Załączniki:

sprawozdanie 2016

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogaczewska
Data wytworzenia: 31.03.2017
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 31.03.2017


Poprzednie wersje: