Uchwała NR IV/286/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Załączniki:

Opinia RIO ws. projektu WPF

Metryczka:

Wytworzył: RIO
Data wytworzenia: 15.12.2015
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 22.12.2015


Poprzednie wersje: