Uchwała Nr IV/295/2015

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Załączniki:

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Metryczka:

Wytworzył: RIO
Data wytworzenia: 30.12.2015
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 11.01.2016


Poprzednie wersje: