Uchwała Nr IV/82/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu

Metryczka:

Wytworzył: RIO
Data wytworzenia: 13.04.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.08.2016


Poprzednie wersje: