Kamieniec Ząbkowicki, 09.07.2019 r.

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. ” SZLAK MARIANNY ORAŃSKIEJ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU GMIN POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” (CZESKA NAZWA PROJEKTUTURISTICKÁ STEZKA MARIANNY ORANŽSKÉ STEZKOU ROZVOJE OBCÍ NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ.)

 

Zamawiający – Gmina Kamieniec Ząbkowicki informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dnia 08.07.2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące Warunków udziału w postępowaniu. Poniższej zamieszczono treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytanie

Nasze Stowarzyszenie ma na swoim koncie wiele usług polegających na zarządzaniu projektami.

Obecnie koordynujemy ponad 10-cioma projektami, w tym projektami polsko-czeskimi z programu Interreg, powyżej 10 mln zł. Czy warunek z punktu 6.1.2 Zapytania Ofertowego zostanie uznany za spełniony jeśli wykażemy, że jesteśmy w trakcie takiego projektu?

 

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 6.1.2. Zapytania Ofertowego w postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który  posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: świadczył co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na zarządzaniu finansowym projektem dofinansowanym ze środków zewnętrznych oraz świadczeniu usług doradczych w zakresie tego Projekt, o wartości całkowitej każdego z Projektów nie mniejszej niż 5 000 000, 00 zł.

Powyższe wskazuje, że w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy już zakończyli świadczenie wymaganych pkt 6.1.2. usług.

 


Metryczka:

Wytworzył: Marian Ziemczonek
Data wytworzenia: 09.07.2019
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 09.07.2019