Kamieniec Ząbkowicki, 10.07.2019 r.

 

 

WYJAŚNIENIA NR 2

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PN. ” SZLAK MARIANNY ORAŃSKIEJ ŚCIEŻKĄ ROZWOJU GMIN POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA” (CZESKA NAZWA PROJEKTUTURISTICKÁ STEZKA MARIANNY ORANŽSKÉ STEZKOU ROZVOJE OBCÍ NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ.)

Zamawiający – Gmina Kamieniec Ząbkowicki informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dnia 09.07.2019 r. wpłynęły pytania dotyczące m.in. warunków udziału w postępowaniu. Poniższej zamieszczono treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dział „Wiedza i doświadczenie”. Otóż, wymóg aby Wykonawca posiadał doświadczenie, polegające na zarządzaniu finansowym dwoma projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych oraz świadczeniu usług doradczych w zakresie tych Projektów, o wartości całkowitej każdego z Projektów nie mniejszej niż 5 000 000, 00 zł. może świadczyć o tym, że nie jest ograniczana zasada konkurencyjności. Nasza firma zrealizowała kilka projektów z obecnej perspektywy finansowej o wartości około 1 mln. każdy. To, że projekty były realizowane na mniejsze kwoty, nie powinno nas dyskwalifikować z postępowania. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Warunek może zostać uznany za błędny i dyskryminacyjny. Dlatego też wnosimy, aby Zamawiający zmienił zapis, tak, by możliwe było łączenie wartości zrealizowanych projektów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

 

Pytanie nr 2

Dział „Osoby zdolne do wykonania zamówienia” zastrzeżono, że należy dysponować trzema różnymi osobami. Z doświadczenia wynika, że tak naprawdę jedna lub dwie osoby mogą pełnić wskazane trzy funkcje. Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Warunek może zostać uznany za błędny i dyskryminacyjny. Dlatego też wnosimy, aby Zamawiający zmienił zapis, tak, by możliwe było łączenie funkcji w ramach zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

 

Pytanie nr 3

Dział „Kryteriami oceny i opisu sposobu przyznawania punktacji”, kryterium „Kwalifikacje kluczowego personelu”, przyznane zostaną punkty, gdy Kierownik Projektu w ostatnich trzech latach realizował usługi zarządzania projektem każdy o wartości całkowitej projektu minimum 3 000 000 złotych: – trzy (3) usługi – 5 pkt; – cztery (4) usługi – 15 pkt. – Pięć (5) usług lub więcej – 30 pkt. Zapis także może ograniczać zasadę konkurencyjności. Dlaczego kryterium dotyczy 3 mln., a nie 5 mln.? Nie można formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Warunek może zostać uznany za błędny i dyskryminacyjny. Dlatego też wnosimy, aby Zamawiający zmienił zapis, tak, by możliwe było łączenie wartości zrealizowanych projektów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

 

Pytanie nr 4

Dodatkowo, wnoszę o rozważenie zmiany terminu złożenia ofert. Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014– 2020, sposób dostarczenia oferty może mieć wpływ na czas, jaki będzie miał wykonawca na jej przygotowanie, należy to wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu terminu. Zamawiający wymaga złożenia ofert w wersji papierowej, minimalny termin należałoby odnosić do terminu nadania oferty u operatora pocztowego.  W takim wypadku wydaje się być właściwym wymaganie od wykonawców przekazania informacji o nadaniu przesyłki. Np. operator publiczny czyli Poczta Polska określa przybliżone czasy w jakich przesyłki są doręczane, (np. co do zasady czas od nadania przesyłki do jej dostarczenia wynosi 2–3 dni dla listu poleconego, dla paczki pocztowej trzy dni robocze po dniu nadania), oferując również możliwości śledzenia przesyłki, a także opcje gwarantowanego terminu doręczenia przesyłek.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Załączniki:

wyjaśnienia nr 2

Metryczka:

Wytworzył: Marian Ziemczonek
Data wytworzenia: 10.07.2019
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 11.07.2019