Kamieniec Ząbkowicki dnia 15.11.2019 r.

OR.0012.11.2018

                                                                    TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. /wtorek/ godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Tematyka posiedzenia: 

  1. Działalność sportowa na terenie Gminy (trenerzy osiedlowi, działalność klubów).
  2. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                 Komisji OKZSTSSiBP

                                                                                                  /-/  Tadeusz Cenarski

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia  15.11.2019 r.

OR.0012.11.2018

                                                                     TABLICA OGŁOSZEŃ

 

  Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Porządek posiedzenia:

  1. Spotkanie z Przedstawicielami Qwsi (realizacja środków na sektor społeczny)
  2. Plan zimowego utrzymania dróg gminnych.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy,

                                                                                                Rolnictwa, Ochrony Środowiska

                                                                                                  i Ochrony Przeciwpożarowej

                                                                                            /-/ Sylwia Demidowicz

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 15.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 18.11.2019