Kamieniec Ząbkowicki dnia 05.12.2019 r.

OR.0012.12.2018

                                                                    TABLICA OGŁOSZEŃ

 

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. /wtorek/ godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

Tematyka posiedzenia: 

  1. Zagospodarowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

–  ferie zimowe       – propozycja GCK

  1. Projekt budżetu Gminy na 2020 rok.
  2. Propozycje planu pracy Komisji na 2020 rok.
  3. Sprawy różne.

 

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                 Komisji OKZSTSSiBP

                                                                                                  /-/  Tadeusz Cenarski

 

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia  05.12.2019 r.

OR.0012.12.2018

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

Proszę o przybycie na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy  Kamieniec Ząbkowicki, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2019 r. /piątek/ o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Porządek posiedzenia:

  1. Wykaz niezagospodarowanego mienia komunalnego będącego w administracji Urzędu Gminy i w administracji ZUK i plany związane z tym mieniem na najbliższe lata.
  2. Projekt budżetu Gminy na 2020 r.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

 

 

                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                  Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy,

                                                                                                Rolnictwa, Ochrony Środowiska

                                                                                                  i Ochrony Przeciwpożarowej

                                                                                            /-/ Sylwia Demidowicz

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 05.12.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 10.12.2019