PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

Kamieniec Ząbkowicki, 20.04.2017

OR. 0002.38.2014

Z A P R O S Z E N I E

ZAPRASZAM NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 kwietnia 2017 r. /piątek/ O GODZ. 15.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI   UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 30 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.
  3. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  4. Podjęcie uchwał:- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.                                 – o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.                                                                              – o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.                                                                               – w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Ożary
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 20.02.2017
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 20.04.2017


Poprzednie wersje: