PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

Kamieniec Ząbkowicki, 14.06.2017

 

OR.0002.40.2014

 ZAPROSZENIE

 

ZAPRASZAM NA XL SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 czerwca 2017 r. /poniedziałek/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 maja 2017 r.
  3. Realizacja budżetu Gminy za rok 2016.
  4. Podjęcie uchwał:
  5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

  Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016.

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2016.

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

o zmianie uchwały Nr  XXI/122/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.

– w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy-pomoc rzeczowa,  zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia

  1.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2.  Interpelacje i zapytania Radnych.
  3.   Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 14.06.2017
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 14.06.2017


Poprzednie wersje: