PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

Kamieniec Ząbkowicki, 18.10.2017

 

 

 

OR. 0002.44.2014

 

 

ZAPROSZENIE


             ZAPRASZAM NA XLIV SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 października 2017 r. /piątek/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2017 r.
  3. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  4. Stan bezrobocia na terenie Gminy – realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości Kamienieckie” przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 18.10.2017
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 18.10.2017


Poprzednie wersje: