PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, 17.11.2017r.

 

OR.0002.45.2014

 

 

ZAPROSZENIE

 

ZAPRASZAM NA XLV SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 listopada 2017 r. /środa/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  UL. ZŁOTOCTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 października 2017 r.
  3. Informacja o postępach przy pracach odtworzeniowych i modernizacyjnych na terenie zespołu pałacowo parkowego.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec  Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

– w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

– w sprawie zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki na lata 2016-2020

– w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i  szczegółowych warunków jego funkcjonowania

– w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  4. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka

 

 

 

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 24.11.2017
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 24.11.2017


Przeglądasz starsza wersję tego dokumentu z 24 listopada 2017 o 12:07:05. Zobacz dokonane w nim zmiany.

Poprzednie wersje:

  • - Marta Hercuń
  • 24 listopada 2017 o 12:07:05 - Marta Hercuń

Zmiany:

W dokumencie nie dokonano zmian.