PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, 16.01.2018

OR. 0002.47.2014

 

 

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA XLVII SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26 STYCZNIA 2018 r. /PIĄTEK/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.
  3. Sprawozdanie z działalności komisji stałych przy Radzie Gminy za rok 2017.
  4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz jego realizacja w roku 2017.
  5. Podjęcie uchwał.

– w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w

Kamieńcu  Ząbkowickim I

– w sprawie określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas  przeprowadzania w Gminie   Kamieniec Ząbkowicki postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

  1.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Cwek

 

 

 


Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 16.01.2018
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 16.01.2018


Poprzednie wersje: