PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

57-230 Kamieniec Ząbk.

ul Ząbkowicka 26

tel.(074)81-62-010 do 011

fax (074)81-73-361

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, 21.02.2018

 

OR. 0002.49.2014

 

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAM NA XLIX SESJĘ RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI VII KADENCJI, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2018 r. /środa/ O GODZ. 10.00 W GMINNYM CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM UL. ZŁOTOSTOCKA 27

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 26 stycznia 2018 roku oraz 2 lutego 2018 roku.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2018 roku

– w sprawie przystąpienia Gminy Kamieniec Ząbkowicki do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

– w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

           – w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Marii Kacik

– w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z Okręgu Wyborczego Nr 6 w Kamieńcu Ząbkowickim Ryszarda Bieruta

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Elżbieta Cwek


Metryczka:

Wytworzył:
Data wytworzenia:
Opublikował: Marta Hercuń
Data publikacji: 21.02.2018


Poprzednie wersje: