ZARZĄDZENIE nr 119/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 maja 2018 roku

 w sprawie zmiany planu wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – ustalam co następuje:

§1

Na podstawie zarządzenia Nr 86/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018, uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr LIII/333/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zarządzenia Nr 118/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 zmienia się plan wykonywania budżetu gminy na rok 2018, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 §2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Uaktualnia się plan wykonywania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2018 w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018, uchwałą Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr LIII/333/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zarządzeniem Nr 118/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Załączniki:

2018 05 30 zarządzenie 119 zmiana planu zał 1
2018 05 30 zarządzenie 119 zmiana planu zał 2

Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 30.05.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 12.06.2018


Przeglądasz starsza wersję tego dokumentu z 12 czerwca 2018 o 13:36:42. Zobacz dokonane w nim zmiany.

Poprzednie wersje:

  • - Łukasz Dudzic
  • 12 czerwca 2018 o 13:36:42 - Łukasz Dudzic

Zmiany:

W dokumencie nie dokonano zmian.