ZARZĄDZENIE NR 135/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 15 czerwca 2018 r.

 

uchylające w całości zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 4 Uchwały Nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2004 r. Nr 148, poz. 2588 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 Uchylam w całości Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

§2

Uchylam w całości Zarządzenie Nr 166/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

§3

Uchylam w całości Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

§4

 

Uchylam w całości Zarządzenie Nr 321/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.


Metryczka:

Wytworzył: Sylwia Słoma
Data wytworzenia: 15.06.2018
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 25.06.2018


Poprzednie wersje: