ZARZĄDZENIE NR 152/2019

WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 11 czerwca 2019 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

 Na podstawie art. 8 pkt 3 z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2018.1945 ze zm./ zarządzam co następuje :

§1

Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:

  1. Karolina Czerniec – Przewodniczący Komisji
  2. Anna Podgórna – członek
  3. Paulina Skarbowska Siek – członek
  4. Agnieszka Kwaśniak – członek
  5. Marek Rzęsista – członek
  6. Romuald Waniurski – członek

§2

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna działa jako organ doradczy Wójta na zasadach określonych w regulaminie, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Uchyla się Zarządzenie Wójta Gminy  Nr 43/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Regulamin Komisji Gminnej15.02.2016-2

Metryczka:

Wytworzył: Anna Podgórna
Data wytworzenia: 11.06.2019
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 14.06.2019