ZARZĄDZENIE Nr 372/2016

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 r., poz. 446) zarządzam co następuje:

§1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki podjętych na XXX Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2016 r. określa harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

zarządzenie nr 372

Metryczka:

Wytworzył: Marta Hercuń
Data wytworzenia: 01.12.2016
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 08.12.2016


Poprzednie wersje: