ZARZĄDZENIE NR 385/2019

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 20 listopada 2019 roku

 w sprawie powołania Kierownika Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 217 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 Powołuję Panią Agatę Mroczek na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§2

 Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Metryczka:

Wytworzył: Urszula Olechowska
Data wytworzenia: 20.11.2019
Opublikował: Łukasz Dudzic
Data publikacji: 21.11.2019