ZARZĄDZENIE Nr 394/2016
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu świetlic środowiskowych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się Regulaminy świetlic środowiskowych obowiązujące w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki:

 

  • Regulamin świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Ząbkowickim II – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  • Regulamin świetlicy środowiskowej w Byczeniu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  • Regulamin świetlicy środowiskowej w Ożarach – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  • Regulamin świetlicy środowiskowej w Starczowie – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
  • Regulamin świetlicy środowiskowej w Topoli – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 299/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu świetlic środowiskowych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załączniki:

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

Metryczka:

Wytworzył: Agnieszka Rogowska-Koprzak
Data wytworzenia: 30.12.2016
Opublikował: Admin_Kamieniec
Data publikacji: 26.01.2017